Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk

Termín konání: 6. 10. 2018, 09:00 - 16:30 h.
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí na tanec.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Cílem tohoto semináře je tvůrčí přístup v taneční výchově, který otevírá tvořivost a muzikálnost dětí, schopnost vzájemně spolupracovat a do hloubky porozumět pohybovým principům. Navazuje na tradici českého výrazového tance v pedagogice dětí. Budeme se zabývat pohybovou průpravou v prostoru a na místě, hudební výchovou, improvizací a naučíme se drobné taneční hry a formy.

Seminář je určen pedagogickýcm pracovníkům ZUŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ - vedoucím kroužků, pedagogickým pracovníkům v domovech dětí a centrech volného času.

tanec, pohyb
tanec, pohyb
tanec, pohyb
tanec, pohyb

Poslední novinky

Termín konání: 22. 5. 2018, 10:00 - 15:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
OBSAZENO. Akce je zdarma. Hrazena z projektu BIG.
Termín konání: 28. 5. 2018, 8:30 - 13:15 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 6. 10. 2018, 09:00 - 16:30 h.
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí na tanec.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno

30x30_facebook_icon.png