Letem světem za zvířátky II. – Austrálie, Asie, Severní a Jižní Amerika

OBSAZENO. Akce je zdarma. Hrazena z projektu BIG.
Termín konání: 28. 5. 2018, 8:30 - 13:15 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Letem světem za zvířátky II. – Austrálie, Asie, Severní a Jižní Amerika je vedeno směrem k naší planetě, která nám nabízí množství inspirací nejen, ale také k výtvarnému tvoření s dětmi v podmínkách MŠ, ŠD a 1. st. ZŠ. Seznámí účastníky s různými biotopy uvedených kontinentů, jejich kulturními tradicemi a hodnotami, z nichž lze při výtvarných činnostech s dětmi vycházet. Smyslem semináře je také obohatit vlastní práci pedagogů v souvislosti s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Seminář obsahuje část teoretickou i praktickou.

Teoretická část v sobě zahrnuje informace k danému tématu, na které lze volně navázat tvořivými činnostmi. Součástí teoretické části je také předání odkazů na vhodnou literaturu, aktivity a pomůcky, které lze při práci s dětmi využít.

Praktická část v sobě zahrnuje tvořivé aktivity s námětem uvedených biotopů. Důraz je kladen na nenáročnost výtvarného materiálu. Z tohoto důvodu patří mezi stěžejní výtvarný materiál kartón, nejrůznější ruličky, PET lahve a jiný zbytkový a odpadový materiál. I tak se jedná o materiály, s nimiž lze provádět značně kreativní aktivity a činnosti

Seminář je určen pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatele ŠD.

odpadový materiál
odpadový materiál
odpadový materiál
odpadový materiál

Poslední novinky

Během letních prázdnin se semináře a kurzy v oblasti Umění a kultura nekonají. Novou nabídku výtvarných seminářů na našich stánkách opět najdete na konci srpna.

Termín konání: 6. 10. 2018, 09:00 - 16:30 h.
S sebou: pohodlné oblečení, přezutí na tanec.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno

30x30_facebook_icon.png