Studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů

Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. 

Studijní program je rozdělen do tří semestrů, z toho je 200 hodin přímé výuky prezenční formou a 50 hodin praxe formou jednodenních stáží. V rámci prvního semestru zpracují účastníci seminární práci zaměřenou na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Na závěr druhého semestru vypracují účastníci písemný test na ověření znalostí a na konci studia zpracují závěrečnou práci na zvolené téma.

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Druh aprobace není rozhodující.

Podrobnosti k studijnímu programu:

Související informace:

Poslední novinky

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vejde v účinnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Termíny:
Poruchy osobnosti III. - 22. 5. 2018, 9:00 - 15:00
Poruchy osobnosti IV. - 23. 5. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Díky našemu katalogu můžete získat učebnice a školní pomůcky rychle, jednoduše a pohodlně. A to od vašeho počítače či telefonu až do vaší školy. Najdeme a seženeme i to, co nenajdete.


30x30_facebook_icon.png