Poruchy osobnosti III. a IV.

Termíny:
Poruchy osobnosti III. - 22. 5. 2018, 9:00 - 15:00
Poruchy osobnosti IV. - 23. 5. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

PhDr. Jarmila Smetanová: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

Na semináře se přihlaste elektronicky přes naše webové stránky.

Navazující semináře pro ty, kteří byli na Poruchách osobnosti I. a II.

Pokud jste nestihli Poruchy osobnosti I. a II., budou znovu v termínech 12. a 19. 9. 2018.

stránky lektora

Poruchy osobnosti III.
Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie behaviorálně patologických jevů od raného dětství, která mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcizmu a řady dalších poruch v oblasti stuktury osobnosti, chování, emocí a charakteru. Poukáže na úskalí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces, resocializaci a terapii. Představí jednotlivé formy poruch osobnosti v příkladech.

 

Poruchy osobnosti IV. – seminář navazuje na Poruchy osobnosti III.

Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie behaviorálně patologických jevů od raného dětství, která mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcizmu a řady dalších poruch v oblasti stuktury osobnosti, chování, emocí a charakteru. Poukáže na úskalí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces, resocializaci a terapii. Představí jednotlivé formy poruch osobnosti v příkladech.

 

Seminář je určený zejména školním metodikům prevence a výchovným poradcům.
Seminář nemá akreditaci.

Poruchy osobnosti
Poruchy osobnosti
Poruchy osobnosti
Poruchy osobnosti

Poslední novinky

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vejde v účinnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Termíny:
Poruchy osobnosti III. - 22. 5. 2018, 9:00 - 15:00
Poruchy osobnosti IV. - 23. 5. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Díky našemu katalogu můžete získat učebnice a školní pomůcky rychle, jednoduše a pohodlně. A to od vašeho počítače či telefonu až do vaší školy. Najdeme a seženeme i to, co nenajdete.


30x30_facebook_icon.png