Microsoft Office

Termíny konání: 9. 1. , 16. 1., 23. 1. a30. 1. 2019, 14:30 - 18:45 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Dana Koláčková: +420 543 426 060, kolackova@sssbrno.cz

Vzdělávací kurz je rozdělen do čtyř bloků: textový editor, práce s tabulkami, prezentace, elektronická komunikace.
• Pokročilá editace textu – práce se styly, oddíly, sloupce.
• Vytvoření rozsáhlejšího dokumentu – rejstřík, obsah, poznámky pod čarou, odkazy, titulky, vkládání objektů, práce s tabulkami, grafy, rovnicemi.
• Hromadná korespondence, tisk obálek a štítků.
• Pokročilé operace s tabulkami, vytvoření a práce s grafem, propojení litů, sešitů, aplikací.
• Kontingenční tabulka – možnosti práce s daty.
• Princip použití a vytvoření maker.
• Pokročilejší práce s prezentacemi – vytváření vlastních šablon, práce s vlastními motivy, ozvučení, spuštění a tisk prezentace
• Pokročilé formátování tabulky, vkládání grafů a jejich formátování.
• Animace – přechodové efekty snímků, animace objektů, vytváření animačních schémat, časování prezentace.
• Hromadná elektronická komunikace.
• Kalendář – přehled funkcí, možnosti využití – událost, plánování schůzek, sdílení, tisk, aj.

Pro učitele se zájmen o Microsoft Office.

Microsoft Office
Microsoft Office
Microsoft Office
Microsoft Office

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

Poslední volná místa!
Termín konání: 26. 11. 2018, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
termín konání: 27. 11. 2018, od 8:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 28. - 30. 11. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png