Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence (60 hodin)

Termín konání: 20.08.2018, 08.00 - 16.00 21.08.2018, 08.00 - 16.00 22.08.2018, 08.00 - 16.00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, +420 733 500 822,  sevcikova@sssbrno.cz

 

Kurz je veden v rozsahu (40 hodin teorie a 20 hodin praxe). Postupně se seznámíste s těmito tématy:

Logopedie, systém logopedické péče v ČR, - vývoj řeči a podmínky jeho správného vývoje, - patologie ve vývoji řeči a pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od běžného vývoje řeči, - metodické postupy v logopedické prevenci, logopedické pomůcky a hry, - logopedická diagnostika v praxi - praktická část v MŠ.

Ukončení studia: Kurz je podmíněn alespoň 75% účastí. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činnosti logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. Lze hradit ze ,,Šablon"

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.

Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu.

logopedie
logopedie
logopedie
logopedie

Poslední novinky

Odborná knihovna v Hodoníně bude ve dnech 27. 6. - 31. 8. 2018 přístupná pouze po telefonické domluvě na čísle 725 547 076 (paní Kašná) v době od 8:00 - 13:00 hodin.

Termín 06.11.2018, 15.00 - 17.15 13.11.2018, 15.00 - 17.15 20.11.2018, 15.00 - 17.15
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 20.08.2018, 08.00 - 16.00 21.08.2018, 08.00 - 16.00 22.08.2018, 08.00 - 16.00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vešlo v platnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.


30x30_facebook_icon.png