Environmentální výchova

Termín konání: 6. 11. 2018, 09:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková : +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Jedná se o kurz, kde jsou účastníci podrobně seznámeni s návrhy projektů a jejich realizací. Účastníci získají podněty k projektové výuce a jak tento typ výchovy realizovat v daných podmínkách. Konkrétně budou účastnici zapojeni do projektu: Jaký strom takový člověk aneb cesta druida, který mohou realizovat ve své praxi (aktivizační metoda s prvky sebereflexe). Vyzkouší si další aktivizační metody: brainstorming, práci v týmu či skupině, hodnocení a zpětnou vazbu. Vyzkouší si některé výukové hry, konkrétně: Cesta do pralesa, Reklama, Hra na na přežití. Účastníci získají informace o tom jak si naplánovat dlouhodobý badatelský projekt a zážitkovou výchovu v přírodě (další aktivizační metoda). Účastníci obdrží podklady k vybraným tématům EVVO včetně podrobné anotace projektu Jaký strom takový člověk a k dalším přírodovědným badatelským projektům zaměřených na průřezová témata EVVO dle RVP. Účastníci budou také seznámeni s možnostmi, jak získat prostředky pro své projekty.

Akce je bezplatná. Seminář je hrazen z projektu BIG ATCZ5.

Environmentální výchova
Environmentální výchova
Environmentální výchova
Environmentální výchova

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Termín: 24. a 25. 10. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 6. 11. 2018, 09:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Připravuje kurzy anglického jazyka různých úrovní.
Máte-li zájem o kurzy anglického jazyka, obraťte se na nás.


30x30_facebook_icon.png