Efektivní komunikace aneb jak se domluvit

termín konání: 27. 11. 2018, od 8:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Monika Součková, tel: +420 543 426 038, e-mail: souckova@sssbrno.cz

Komunikační dovednosti obecně, principy komunikace (projekce, empatie, zpětná vazba, aktivní naslouchání) Interaktivní cvičení na projekci – sebepoznání účastníků a zpětná vazba na individuální rizika a silné stránky komunikačních dovedností. Interaktivní cvičení na zpětnou vazbu – co to je zpětná vazba a jak ji vyjadřovat. Monitoring komunikačních dovedností účastníků. Test komunikačních dovedností. Test interpersonálních stylů v komunikaci. Ukázka tréninku komunikačních dovedností. Ukázka tréninku zpětné vazby – praktické kolečko s účastníky, sdělování zpětné vazby, modelové situace z praxe. Ukázka tréninku efektivní komunikace – situační úkoly z praxe – komunikace s dětmi, jejich rodiči, komunikace s kolegy – modelové situace.

Seminář je určen všem pedagogům se zájmem o prohloubení komunikačních dovedností.

Efektivní komunikace aneb jak se domluvit
Efektivní komunikace aneb jak se domluvit
Efektivní komunikace aneb jak se domluvit
Efektivní komunikace aneb jak se domluvit

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

Poslední volná místa!
Termín konání: 26. 11. 2018, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
termín konání: 27. 11. 2018, od 8:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 28. - 30. 11. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png