Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách

Termín konání: 31. 5. 2018, 10:30 - 14:45 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Dana Koláčková: + 420 543 426 060, kolackova@sssbrno.cz

Obsah semináře:
• Výběr vhodných dotykových zařízení pro využití ve volném čase dětí a mládeže.
• Využití dotykových zařízení při indoorových volnočasových aktivitách (společenské hry pro tablety, využití při sportovních aktivitách, při uměleckých). Využití zařízení typu AppleTV. Využití při vedení zá-jmových vzdělávacích akcí (např. v kroužcích dětí zaměřených na jazyky).
• Konkrétní aplikace pro výtvarné zájmové útvary, hudební, filmové, fotokroužky.
• Využití dotykových zařízení při outdoorových aktivitách. Orientační hry v terénu, poznávací hry v terénu, práce s QR kódy, práce s geografickými daty, aktivity v zájmových útvarech s přírodovědným zaměřením, ukázka konkrétní přípravy realizované v praxi.
• Aplikace pro dotyková zařízení využitelné ve volnočasových aktivitách pravidelných i nepravidelných (družiny, kluby, SVČ, DDM, školní zájmové útvary).
• Využití při vícedenních akcích, celotáborových hrách apod.

Seminář je určen pro učitele, kteří hledají zajímavé a nové postupy při volnočasových aktivitách s využitím dotykových technologií a online zdrojů.

Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách
Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách
Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách
Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 3. 10. 2018, 09:00 - 12:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 17. - 19. 10. 2018, 9:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Připravuje kurzy anglického jazyka různých úrovní.
Od září v počtu 80 vyučovacích hodin a od října v počtu 56 vyučovacích hodin.


30x30_facebook_icon.png