Poslední novinky

Seminář bude rozdělen do těchto částí: – Co je to Martinská slavnost, proč ji organizuji - Příprava Martinské slavnosti dospělí - Příprava Martinské slavnosti s dětmi - Realizace Martinské slavnost

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předmatematické gramotnosti.

Účastníci semináře získají základy první pomoci v rozsahu Zdravotník zotavovacích akcí dle platných předpisů.

Učíme děti zpívat – hlasová výchova a metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi,

Rozviňme v dětech jejich fantazii, ukažme jim možnosti tvoření s tím, co roste všude kolem nás.

Seminář je zaměřen na ty uživatele, kteří se nově seznamují se svým mobilem či tabletem a chtějí na praktických ukázkách projít společně základy práce v operačním systému Android jako nejběžnějším

Nevíte, co si přesně představit pod pojmem kreónová manýra, suchá

Cílem tohoto semináře je předat potřebné informace, přehled o nových technologiích a dobré nápady pedagogickým pracovníkům 2. st.


30x30_facebook_icon.png