Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ

Termín konání: 23. 05. 2018, 10:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Eva Prokešová: +420 543 426 056, prokesova@sssbrno.cz

Obsah semináře:
1. Nácvik numerace
2. Procvičování základních početních operací
3. Aktivizace a podněcování logického a kombinatorického uvažování
4. Rozvíjení představivosti a tvořivosti v hodinách matematiky.
Účastníci semináře se seznámí a vyzkouší si didaktické hry ke zvyšování kultury numerického počítání, rozvíjení sociálních a komunikativních dovedností žáků, koncentrace pozornosti, tréninku paměti, aktivizace myšlenkového a rozumového úsilí apod., a to částečně formou zážitkového učení. Obohatí své portfólio o hry, které jsou nenáročné na realizaci i dostupný materiál a umožňují rozmanitost forem práce se zajištěním zpětné vazby a uplatněním mezipředmětových vztahů.

Seminář je určen pro učitele matematiky 1. stupně ZŠ.

Nestandardní aplikační úlohy v učivu matematiky ZŠ
Nestandardní aplikační úlohy v učivu matematiky ZŠ
Nestandardní aplikační úlohy v učivu matematiky ZŠ
Nestandardní aplikační úlohy v učivu matematiky ZŠ

Poslední novinky

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vešlo v platnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 20. 8. 2018 - 24. 8. 2018, 09.00 - 15.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno

Díky našemu katalogu můžete získat učebnice a školní pomůcky rychle, jednoduše a pohodlně. A to od vašeho počítače či telefonu až do vaší školy. Najdeme a seženeme i to, co nenajdete.


30x30_facebook_icon.png