Agresivní jedinec I. a II.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Termín: 24. a 25. 10. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

PhDr. Jarmila Smetanová: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

Seminář je bez akreditace!

Hlaste se elektronicky přes naše webové stránky.

 

Lektor: PhDr. Andrej Drbohlav

stránky lektora

Agresivní jedinec I.
Představení vybraných příkladů bio-psycho-sociální etiologie agrese, s profilem aktivního a reaktivního agresora s explozivní vs.implozivní dynamikou zvládání vzteku, s kauzalitou a komorbiditou intermitentní explozivní poruchy a s amokovým syndromem. Analýza rizik, slabých a silných stránek agresora, skupinová dynamika vs. individuální přístup zejména ve vztahu ke školnímu prostředí. Součástí semináře je i základní představení metod depistáže, analýza rizik a základní predikce vývoje.

Agresivní jedinec II. - seminář navazuje na první část (Agresivní jedinec I.), která je podmínkou pro absolvování tohoto semináře.
Představení vybraných příkladů vývojových a náhlých subtypů agresivní polymorfní patologie chování a osobnosti, se specifickými přístupy k impulzivně agresivním jedincům. Seminář poukáže na jednotlivé profily agresivní osobnosti, spouštěcí mechanismy a výběr oběti. Dále na sociální dynamiku převážně agresivní skupiny (například ve výchovných ústavech s léčebně patologickým režimem) a neagresivní skupiny s individuálními či sdruženými agresory (například ve škole). Analýza rizik, slabých a silných stránek agresora, skupinová dynamika vs. individuální přístup zejména ve vztahu k ústavnímu zařízení.

Seminář je určený zejména školním metodikům prevence a výchovným poradcům.

Agresivní jedinec I. a II.
Agresivní jedinec I. a II.
Agresivní jedinec I. a II.
Agresivní jedinec I. a II.

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Termín: 24. a 25. 10. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 6. 11. 2018, 09:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Připravuje kurzy anglického jazyka různých úrovní.
Máte-li zájem o kurzy anglického jazyka, obraťte se na nás.


30x30_facebook_icon.png